Què és?


GeoLight és un sistema de gestió de l'enllumenat públic que abasta tots els dominis involucrats en el dia a dia dels operadors de manteniment i de les Administracions responsables del seu correcte funcionament.

El seu motor és una base de dades de caire espacial amb la que interactuen els diferents components per realitzar-hi funcions específiques.

Per a qui?


GeoLight té dues vessants: corporativa i oberta. Les aplicacions corporatives son utilitzades per els operadors de manteniment con un GMAO especialitzat en el sector lumínic, mentre que les obertes permeten compartir i posar a disposició de les Administracions tot el potencial del sistema.

Característiques principals:


Implantar GeoLight com a GMAO d'enllumenat significa:

  • Unificar eines de gestió: transparència entre operador i Administracions.
  • Centralitzar en un sol sistema tots els dominis de la gestió de l'enllumenat.
  • Prescindir d'etiquetatge físic d'elements i del suport paper en la tramitació de comunicats.
  • Generació d'informes i històric de comunicats i de consum energètic.
  • Geolocalitzar tots els elements físic gestionats.

Ús del sistema:


  • Incidències enviades 1277
  • Punts de llum inventariats 28728
  • Semàfors inventariats 408
  • Quadres de comandament 505

Clients: