GeoLight SIG


La base de dades que nodreix els diferents components de GeoLight és, en realitat, una Geobase de dades. Això significa que bona part de la informació continguda té una expressió espacial, una posició física definida per coordenades i que, per tant, es pot representar en un mapa o visor cartogràfic.

Aquesta particularitat es substancia en la base de dades mitjançant un camp que emmagatzema la geometria de las entitats, de manera que la mateixa informació que s’administra des de GeoLight Web pot materialitzar-se també en els denominats Sistemes d’Informació Geográfica (SIG).

Un SIG és, en definitiva, un sistema capaç d’emmagatzemar, gestionar i explotar informació espacial i alfanumèrica mitjançant funcions creades específicament per implementar al màxim la capacitat de treball amb dades georeferenciades. GeoLight es serveix d’aquesta capacitat per crear un pont amb QGIS, un client SIG de codi obert, de manera que es possible invocar la Geobase de dades des d’aquest suport i fer us de tot el seu potencial.

Tota la potència i capacitat d’anàlisi d’un Sistema d’Informació Geogràfica d’escriptori integrat a GeoLight

GeoLight SIG

La base de dades dins GeoLight SIG


Un cop instanciades al SIG, totes les capes d’informació de GeoLight tenen caràcter vectorial i admeten consultes a les seves taules d’atributs, simbolització i etiquetatge específics i operacions de geoprocés, entre d’altres. Aquestes tasques de representació i anàlisi constitueixen una potent eina que ajuda a entendre i interpretar la informació en qualsevol dels seus dominis (incidències, inventari, etcètera) per donar suport i avalar la pressa de decisions.


Interoperabilitat


El paquet GeoLight SIG es subministra amb cartografia de base creada ad-hoc, plug-in’s d’interès incorporats i la connexió amb la Geobase de dades instanciada. Aquest conjunt conforma un Sistema d’Informació Geogràfica corporatiu, específic per la gestió de l’àmbit lumínic, amb la capacitat d’interactuar amb qualsevol format d’informació acceptat per un SIG.


Sincronia amb la resta de components GeoLight.


La connexió a la base de dades que té lloc a GeoLight SIG és tant vinculant com l’establerta des de GeoLight Web. És a dir, les modificacions que es realitzin des del SIG (espacials o d’atributs) es tradueixen a l’instant a la resta d’aplicacions.

Modificar el recorregut d’una línia, afegir i eliminar punts de llum o editar els atributs de totes les lluminàries relatives a un quadre de comandament son operacions típiques que s’efectuen en pocs segons des de GeoLight SIG, i que seran visibles a la resta de components en el moment en el que finalitzi la sessió d’edició.


No només mapes


La producció cartogràfica és només una fracció de les possibilitats inherents a l’ús dels SIG com a eina de gestió. Les oportunitats d’anàlisi i publicació que proporcionen aquests programaris donen una nova dimensió i multipliquen el valor de la base de dades, doncs el seu contingut es converteix en el combustible per generar nova informació i compartir-la fent ús d’un gran ventall d’instruments creats específicament pel tractament d’entitats espacials.